PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 760
pn.- pt. w godzinach 7-16

Impressum

Firma: foodforplanet GmbH & Co. KG
Adres: Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Dyrektor Zarządzający:
Benjamin Arnold
Rejestracja: Sąd Rejonowy Aschaffenburg, HRA 5192
NIP: 5263156676
Telefon: 61 47 83 760
E-Mail: bok@josera-sklep.pl


Przed korzystaniem ze strony internetowej www.joserapartner.pl prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją prawną, która reguluje zasady korzystania z jej zawartości.

Strona internetowa www.joserapartner.pl (zwana dalej Stroną) utworzona jest i redagowana przez foodforplanet GmbH & Co. KG z siedzibą: 63924 Kleinheubach, wpisaną do rejestru handlowego: Nr HRA 5192 Achaffenburg, VAT ID: DE 283 233 618 (zwaną dalej foodforplanet). Strona przeznaczona jest do użytku osób znajdujących się na terenie Polski i podlegających przepisom prawa polskiego (zwanych dalej Użytkownikami). Korzystanie ze strony oznacza zaakceptowanie niniejszej informacji prawnej przez Użytkowników. Użytkownicy niewyrażający zgody na przestrzeganie tej informacji powinni zaprzestać korzystania ze strony.

Stronę udostępnia się w celach informacyjnych. Foodforplanet oświadcza, że treść strony przygotowana została z należytą starannością. Jednocześnie foodforplanet nie gwarantuje, że treść strony jest bezbłędna, aktualna i kompletna oraz że będzie funkcjonować bez błędów i zakłóceń.

Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące zawartości Strony tj. tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, oprogramowania i innych, stanowią własność foodforplanet posiada stosowne pozwolenia i prawa na ich wykorzystywanie udzielone przez właścicieli.

Użytkownicy materiały umieszczone na stronie mogą kopiować, drukować, pobierać oraz przekazywać osobom trzecim wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach w zakresie obowiązującego prawa i dobrych obyczajów. Użytkownicy nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody foodforplanet wykorzystywać strony w całości lub części w celach komercyjnych oraz modyfikować, zmieniać, usuwać, dodawać, bądź w jakikolwiek inny sposób ingerować w stronę i jej zawartość.

Strona może zawierać odesłania, linki, banery lub przyciski do innych stron internetowych, które stanowią odrębna treść.  Foodforplanet nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe i ich treść. Korzystanie z tych stron internetowych może podlegać odmiennym warunkom prawnym, z którymi należy się oddzielnie zapoznać.
Foodforplanet nie gwarantuje jednak całkowitej bezbłędności zawartych na stronie informacji. W zakresie obowiązujących przepisów prawa foodforplanet wyłącza odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania ze strony oraz wykorzystania zawartych na stronie informacji.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Udostępnianie informacji lub materiałów przez Użytkownika za pośrednictwem Strony, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich przez foodforplanet i podmioty powiązane prawnie oraz stanowi potwierdzenie, że ich treść, grafika, dźwięk, itp. nie narusza żadnych praw osób trzecich. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Strony są wykorzystywane przez foodforplanet zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Foodforplanet zastrzega sobie możliwość zmiany informacji prawnej bez uprzedniego zawiadomienia.